About Us
  • 24 เมษายน 2018 at 14:40
  • 230
  • 0

Web นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะคุณภาพของไฟฟ้า เพราะเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในการควบคุมการทำงานทำให้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเครื่องจักรควรมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าที่มีผลต่อเครื่องจักรภายในโรงงาน เพื่อจะได้หาจุดที่จะทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้อย่างถูกต้อง หากท่านมีคำถามฝากคำถามไว้หรือฝากอีเมล์ใน Web ได้เลยครับถ้าไม่เกินสติปัญญาผมจะหาคำตอบมาให้
หากโรงงานไหนสนใจให้เราเข้าไปตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าติดต่อเราโดยฝากชื่่อและเบอร์โทรไว้ใน Webboard หรือ LineID: thaipq

E-Mail: thaipq@windowslive.com