What is Power Quality?
  • 24 เมษายน 2018 at 14:40
  • 161
  • 0


ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนผมคนนึงที่ให้คำแนะนำ ติชมเนื้อหาคำอธิบายเนื้อหาใน Web นี้ครับ

ผมขอใช้คำนิยามจาก คู่มือคุณภาพไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เนื่องจากเขียนขึ้นจากคณะทำงานครับ หนึ่งในนั้นเป็นอาจารย์ของผมซะด้วย

คุณภาพไฟฟ้า(Power Quality) คือ ปัญหาใดๆที่ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเบี่ยงเบนไปของแรงดัน กระแสหรือความถี่ ที่มีผลลัพธ์ต่อความล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า

เป็นนิยามที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักครับ 

ThaiPQ

23/4/2014