ThaiPQ Talk
  • 24 April 2018 14:41
  • 139
  • 0
ดูข่าวสารกดตรงรูปพระวิษณุกรรมได้เลยครับ 15 ธันวาคม 2561 สวัสดีวันเสาร์ครับ นี่ก็เดือนสุดท้ายของปี 2561 ปีหน้าเราก็จะแก่ไปอีกปีแล้วครับ ผมกลับมานั่งทบทวนการงานที่ผ่านมาและสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต  หลังจากที่ผมได้ทำงานทางด้านใช้เครื่องมือไปวัดสัญญ
อ่านต่อ